ประวัติบริษัท

บริษัท เมโทรโพลิส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด จัดตั้งโดยกลุ่ม ว่องไววิทย์ ซึ่งมีชื่อเสียงในด้านคุณภาพทาง วิศวกรรมมานานกว่า 60 ปี มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบ้านที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า ตลอดจนเป็นที่ ปรึกษาในการเลือกซื้อบ้าน โดยบริษัทได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2536 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,200,000,000 บาท (หนึ่งพันสองร้อยล้านบาทถ้วน) และดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของ คุณเฉลิมชัย ว่องไววิทย์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

นโยบายบริหารคุณภาพ

จากมุมมองของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นั้น เรามีแนวคิดว่า การสร้างสังคมคุณภาพนั้นควรเริ่มจาก พัฒนาบ้านให้อยู่ในระดับมาตรฐาน คุ้มค่า คุ้มราคา เพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่ สุด จากมุมมองข้างต้น ทำให้บริษัทฯ ได้วางแผนนโยบาย การบริหารคุณภาพ โดยการให้ความสำคัญ ทั้งทางด้านโครงสร้างทางวิศวกรรมและคุณภาพของวัสดุต่างๆที่ใช้ในการก่อสร้าง นอกจากนี้ บริษัทฯยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยการดำเนินธุรกิจ อย่างมีความรับผิดชอบ และไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ผลงาน

บริษัท เมโทรโพลิส พรอพเพอร์ตี้ จำกัด จัดตั้งโดยกลุ่ม ว่องไววิทย์ที่มีชื่อเสียงทางด้านวิศวกรรม มานานกว่า 60 ปีซึ่งนอกจากโครงการวิลล่านครินทร์นั้น ทางบริษัท เมโทรโพลิสพรอพเพอร์ตี้ จำกัด ได้สร้างผลงานมากมายโครงการที่ประสบความสำเร็จอย่างมาก คือ โครงการ Eastwood Park ซึ่งเป็น คอนโดมิเนียมจำนวน 8 อาคาร 224 ห้อง ตั้งอยู่ในซอยอ่อนนุช36 ปัจจุบัน มียอดผู้พักอาศัยแล้ว ทั้งหมด และยังมีโครงการคอนโด TheMetropolis ที่อยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้าสำโรงเพียงก้าวเดียวซึ่ง ถูกออกแบบภายใต้คอนเซป Affordable Luxuryทางโครงการได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามด้วย ยอดจองมากกว่า 70%ในระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือน